Om Attorney !

Attorney grundades 1993 eftersom grundarna tyckte att de flesta jurister fokuserade på paragrafer och begränsningar snarare än på möjligheter och klientens unika förutsättningar och behov.

Attorney  består idag av erfarna Jurister, Ekonomer och de som arbetar som Paralegal. Vi arbetar inom det Affärsjuridiska området och med Juridisk rådgivning till privatpersoner. Som Affärsjurister representerar vi såväl stora som mindre företag, entreprenörer och investerare. Vi har praktisk erfarenhet från många branscher och vår verksamhet erbjuder även internationell expertis tack vare partnerskap i Israel, London och olika delar av Asien. På den Privaträttsliga sidan hjälper vi våra klienter med ärenden av Familje- och Civilrättslig natur.

”When Trust Matters”

Bra juridisk rådgivning bygger på förtroende. Därför är det viktigt för oss att förstå dig, så att vi kan göra allt och lite till för att tillgodose dina önskemål och behov. Vi kan till och med bli delägare och aktiva i ditt företag !

Attorney:s målsättning är att bistå klienterna med skräddarsydd rådgivning och hjälp utifrån varje unik situation. Tillsammans uppnår vi bästa möjliga resultat, till en rimlig kostnad. Vi förmedlar Rättsskydd och Rättshjälp !

Kontakta oss om du behöver en jurist som bryr sig. Första mötet är gratis !