Affärsjuridik

 

Vi har juridisk och praktisk erfarenhet från flertalet branscher och erbjuder anpassad rådgivning oavsett affärsmiljö.

 

Privatjuridik

 

Vi hanterar alla sorters frågor inom privat-, familje- civil- och förvaltningsrätt. Vi finns till hands som ditt stöd och rådgivare.

 

Internationellt

 

Attorney är verksamma internationellt och har partners i flera länder runtom i världen.