Affärsjuridik

 

Vi har stor erfarenhet från affärslivet och erbjuder rådgivning oavsett affärsmiljö.

 

Privatjuridik

 

Vi hanterar alla frågor inom Privat-, Familje- Civil- och Förvaltningsrätt.

 

Internationellt

 

Attorney hjälper till med Migrationsrätt och Internationell Juridik i flera länder.