Axum A Gandolff
Karl R.M. Salman, Associate

Karl.Salman@attorney.se

Master of Laws ( LL.M.) , University of Stockholm 2015)

Karl biträder Attorneys klienter och övriga jurister inom områdena; Civilrätt, Familjerätt, Avtalsrätt, Competition Law och Migrationsrätt.

Innan Karl började på Attorney verkade han på en humanjuridisk byrå I Stockholm under tre års tid samtidigt som han studerade på juristprogrammet. Karl har under denna tid arbetat med både affärsjuridik och humanjuridik.

Karl talar förutom Svenska även Engelska, Arabiska, Spanska och Italienska.