///////

Konsumentverket anser att det är vilseledande om äventyrsföretag friskriver sig från risker som kunedrna utsätts för