Casandra Christiansen

Titel : Associate

Utbildning : Jur Kand (L.L.M.) Uppsala universitet (2016)med inriktning på M & A, Kommersiell avtalsrätt, Immaterialrätt, Fastighetsrätt m.m

Arbetsområde : Förvaltningsrätt , Familjerätt , Affärsjuridik , Privatjuridik

+46 8 665 35 78

Kontakta

Casandra har en Juristexamen från Stockholms Universitet där hon har specialiserat sig på företagsfrågor och därtill relaterat skadestånd och Avtalsfrågor.

Casandra biträder Attorneys andra jurister och företräder självständigt klienter inom områdena Affärsrätt, Civilrätt, Konkurrensrätt, Avtalsrätt samt Internationell Privaträtt.

Casandra har arbetat som jurist på olika företag och givit råd till små och medelstora företag  och hon har därmed en bred juridisk erfarenhet.

Hon har haft och har ett stort engagemang inom ideela områden och hon har även arbetat mycket som med affärsmässiga frågor.

Förutom svenska talar Casandra Engelska och Ryska.