Nafiye Bedirhanoglu

Titel : Associate

Utbildning : Juris Kandidatexamen (Jur Kand / LLM), Stockhoms Universitet 2011 och Master of International Law and Economics (MILE), World Trade Institute, Bern University, Schweiz (2010).

Arbetsområde : Förvaltningsrätt , Familjerätt , Privatjuridik , Affärsjuridik

+46 8 665 35 77

Kontakta

Nafiye biträder Attorneys andra jurister och företräder självständigt klienter inom områdena Affärsrätt, Civilrätt, Konkurrensrätt, Avtalsrätt, Familjerätt samt Migrationsrätt.

Innan Nafiye började arbeta på Attorney arbetade hon som konsult inom anti-korruptionsfrågor på TeliaSonera samt med barnrätt inom Kinneviks stiftelse Reach for Change och då främst gentemot Kinnevik bolaget Millicom.

Nafiye har även verkat internationellt och då främst i med egen verksamhet i Ghana och som anställd i Kina och Georgien.

Förutom svenska talar Nafiye flytande engelska och kurdiska (Kurmanji).