Peter Landgren

Titel : Founder

Utbildning : Juris Kandidatexamen (Jur.Kand. / LLM), Stockholms Universitet 1983, Ekonomistudier Stockholms Universitet 1982.

Arbetsområde : Affärsjuridik , Förvaltningsrätt , Privatjuridik , Familjerätt

+46 8 665 35 75

Kontakta

Peter som är grundare av Attorney har biträtt Attorneys andra jurister genom sin stora erfarenhet från ett brett spektrum av privat- och affärsmässiga frågor och därtill relaterade juridiska problem inom områdena Affärsjuridik, Civilrätt, Avtalsrätt.

Som jurist och samtalspartner hanterade Peter samtliga frågor som var relaterade till företagets juridik och utvecklingsbolags komplexa beslutsfattande.

Peter åtog sig dessutom svåra civilrättsliga fall, där såväl de mänskliga som de juridiska frågeställningarna är komplexa.

Både innan och under sitt arbete i Attorney arbetade Peter som inhyrd ”problemlösar-VD” i en mängd privatägda, noterade och publika små och medelstora företag bl a i Sverige, Tyskland, Danmark, USA och senast i Hong Kong.

Dessa sina erfarenheter förmedlade Peter genom sitt engagemang i Attorney och för Attorneys klienter, men även som internationell föreläsare i Management Centre Europe i Bryssel samt i American Mangement Association där han utbildat styrelser och ledningsgrupper.

Förutom Svenska talar Peter, Engelska och Tyska.


Notice: Undefined variable: meta_text in /www/webvol22/zb/bkex04aiap1jq0a/attorney.se/public_html/wp-content/themes/attorney/content-team-member.php on line 97