Reem Youssri

Titel : Associate

Utbildning : Jurist, (LLM) i International Business law, Bradford University, UK (2011), samt Jurist ( LLB), Law with BA Business, Kingston University, London (2009) och MA-Entrepreneurship and Innovation, London College of Fashion (2014)

Arbetsområde : Privatjuridik , Affärsjuridik , Förvaltningsrätt , Familjerätt

Reem biträder Attorneys andra jurister och företräder självständigt klienter inom områdena Affärsrätt, Civilrätt, Konkurrensrätt, Avtalsrätt samt Internationell Privaträtt.

Reem har under de 10 senaste åren arbetat såväl på Skatteverket i Sverige som i London som jurist och i Egypten som affärsutvecklare. Hon har arbetat med internationell affärsjuridik samt affärsutveckling och hon drivs av att se resultat för sina Klienter.

Under sin tid som Jurist har Reem arbetat med internationella kontrakt, ”Riskassesment” ur ett legalt perspektiv samt i Egypten har hon arbetat mer Skiljeförfarande (Arbitration)

Förutom Svenska talar Reem Engelska och Arabiska