Susanne Björklund

Titel : Redovisningsekonom

Utbildning : Ekonomi & Revision

Arbetsområde : Privatjuridik , Affärsjuridik , Familjerätt , Förvaltningsrätt

+46 8 665 35 70

Kontakta

Susanne är ansvarig för Attorneys ekonomihantering och administration och hon verkar även som Kontorschef.

Primärt innebär det att Susanne sköter Bokföring och Redovisning, Kassa och Likviditet, Kravhantering och Leverantörs redovisning samt alla frågor som har med kontoret att göra.

Susanne har mångårig erfarenhet inom ekonomiområdet på olika företag samt från egen verksamhet innan hon började på Attorney.

Förutom Svenska talar Susanne Engelska och Finska