Peter Landgren, Senior Associate


peter.landgren@attorney.se

+46 8 665 35 70

Juris kandidatexamen, Stockholms Universitet 1983

Välkommna till Attorney !

På Attorney arbetar 10 personer,se nedan. Vi har Jurister som är fokuserade på olika rättsområden och Jurister som är mer allmänorienterade, dessutom har vi administativa krafter som hjälper dig med alla frågor som ej är av Juridisk art. Vi arbetar alltid i par, så du kan alltid känna dig trygg.

Peter Landgren har stor erfarenhet av ett brett spektrum av privat- och affärsmässiga frågor och därtill relaterade juridiska problem.

Han hanterar rättegångar, tvistemål, avtal, företagsrekonstruktioner, ackord, frågor om riskkapital samt joint venture och komplicerade civilrättsliga fall där de juridiska frågeställningarna är komplexa.

Peter Landgren har arbetat som inhyrd ”problemlösar-VD” i en mängd privatägda, noterade och publika små och medelstora företag bl a i Sverige, Tyskland, Danmark, USA och senast i Hong Kong.

Dessa sina erfarenheter förmedlar han numera till Attorneys klienter, men även som internationell föreläsare i Management Centre Europe i Bryssel samt i American Mangement Association.

Attorneys motto är ”When Trust Matters” så ring 08 665 35 70

Nafiye Bedirhanoglu, Associate

nafi.bedir@attorney.se

+46 8 665 35 77

Juris Kandidatexamen (Jur Kand / LLM), Stockholms Universitet 2011 och Master of International Law and Economics (MILE), World Trade Institute, Bern University, Schweiz (2010).

Nafiye biträder Attorneys andra jurister och företräder självständigt klienter inom områdena Affärsrätt, Civilrätt, Konkurrensrätt, Avtalsrätt, Familjerätt samt Migrationsrätt.

Innan Nafiye började arbeta på Attorney arbetade hon som konsult inom anti-korruptionsfrågor på TeliaSonera samt med barnrätt inom Kinneviks stiftelse Reach for Change och då främst gentemot Kinnevik bolaget Millicom.

Nafiye har även verkat internationellt och då främst i med egen verksamhet i Ghana och som anställd i Kina och Georgien.
Förutom svenska talar Nafiye flytande engelska och kurdiska (Kurmanji).

Reem Youssri, Associate

reem.youssri@attorney.se

+46 8 665 35 74

Jurist, (LLM) i International Business law, Bradford University, UK (2011), samt Jurist ( LLB), Law with BA Business, Kingston University, London (2009) och MA-Entrepreneurship and Innovation, London College of Fashion (2014)

Reem biträder Attorneys andra jurister och företräder självständigt klienter inom områdena Affärsrätt, Civilrätt, Konkurrensrätt, Avtalsrätt samt Internationell Privaträtt.

Reem har under de 10 senaste åren arbetat såväl på Skatteverket i Sverige som i London och Mellanöstern som jurist och affärsutvecklare. Hon har även arbetat som jurist i Egypten. Reem har arbetat med internationell affärsjuridik samt affärsutveckling och hon drivs av att se resultat för sina Klienter.

Under sin tid som Jurist har Reem arbetat med internationella kontrakt, ”Riskassesment” ur ett legalt perspektiv samt i Egypten har hon arbetat med Internationell Skiljeförfarande (Arbitration) och M&A där hon har representerat internationella företag.

Förutom Svenska talar Reem flytande Engelska och Arabiska.

Aldin Ljuca, Associate

aldin.ljuca@attorney.se

+46 8 665 35 72

Master of Laws (L.L.M.) in International Trade Law, Contracts and Dispute Resolution, cum laude, University of Turin, (2015), Juristexamen, L.L.M., Göteborgs universitet (2013), Economics and Sustainable Development, Dalhousie University, Kanada, (2012).

Aldin biträder Attorneys andra jurister och företräder självständigt klienter inom områdena Affärsrätt, Civilrätt, Konkurrensrätt, Avtalsrätt samt Internationell Privaträtt.

Aldin har förutom sin svenska juristutbildning även masterstudier i internationell affärsjuridik från University of Turin i Italien, där han har inriktad sig på gränsöverskridande kommersiell avtalsrätt och tvistlösning. Han har haft ett stort engagemang inom näringslivet med egna startup-företag och även arbetat på den svenska ambassaden i Serbien.

Aldin är en resultatinriktad, entreprenörssinnad jurist som även har drivit egen konsultverksamhet under juridikstudierna och som har stor kunskap om nya media, IT och e-handelsföretag.

Förutom svenska talar Aldin engelska och serbiska.

Helena Katine, Legal Assistent

helena.katine@attorney.se

+46 8 665 35 78

Juristexamen (LLM) Stockholms universitet (2015). Helena har även läst Praktisk Förvaltningskunskap samt om juridik relaterat till Offentliga upphandlingar på Stockholms universitet.

Helena biträder Attorneys andra jurister inom områdena Affärsrätt, Civilrätt, Konkurrensrätt, Familjerätt och Migrationsrätt.

Helena har innan hon började på Attorney även praktiserat på advokatbyrå.

Förutom Svenska talar Helena även Engelska och Ryska.

Susanne Björklund, Kontorschef och Ekonomiansvarig

susanne.bjorklund@attorney.se

+46 8 665 35 70

Susanne är ansvarig för Attorneys ekonomihantering och administration och hon verkar även som Kontorschef.

Primärt innebär det att Susanne sköter Bokföring och Redovisning, Kassa och Likviditet, Kravhantering och Leverantörs redovisning samt alla frågor som har med kontoret att göra.

Susanne har mångårig erfarenhet inom ekonomiområdet på olika företag samt från egen verksamhet innan hon började på Attorney.
Förutom Svenska talar Susanne Engelska och Finska

Magnus Åkesson, Accountant


magnus.akesson@attorney.se.se

+46 8 665 35 70

Redovisningsekonom med. 30 års erfarenhet från bankverksamhet. Magnus har inom denna sfär verkat inom följande områden, redovisning, bokslut, årsbokslut, upprätta årsredovisningar, systemutveckling och systemförvaltning.

Magnus har sedan han övergick till att arbeta med Attorney och systerbolaget Esquire AB även arbetat med mindre företag och deras redovisning samt årsbokslut genom bland annat upprättande av årsredovisningar.

Magnus har dessutom löpande bistått Attorneys jurister i samband med handläggning av likvidationer.

Förutom Svenska talar Magnus Engelska

Gabriella Gustafsson, Receptionist


receptionen@attorney.se
Tel +46 8 665 35 70

Gabriella arbetar som receptionist/administrativ assistent hos Attorney och tillsammans med sina kollegor ansvarar hon för att ta emot och välkomna besökare, svara i telefon, förbereda konferensrum inför möten och se till att kontoret ser representativt ut.

Utöver ansvaret i receptionen så har Gabriella viss administrativa arbetsuppgifter.

Hon genomför bland annat köp av kontorsmaterial och har även kontakt med andra leverantörer, resebokningar, kopiering/scanning och inbindning av presentationer.

Gabriella studerar på juristlinjen på Stockholms Universitet. Hon har tidigare läst statsvetenskap och nationalekonomi i Lund och har mestadels arbetslivserfarenhet inom kundservice och försäljning.

Förutom Svenska talar Gabriella Engelska