Magnus Åkesson
Magnus Åkesson, Accountant

magnus.akesson@esquire.se

Redovisningsekonom och sedan 1986 inom Bankvärden.
Magnus har lång erfarenhet av ekonomiadministration, löpande bokföring samt redovisning av bolån, systemförvaltning, kapitaltäckningsfrågor samt kreditförlustadministration.