Martin Edward
Martin Edward, Senior Associate

martin.edward@attorney.se

Jurist kandidatexamen, Stockholms Universitet 2010

Martin Edvard biträder Attorneys jurister och klienter i affärsjuridiska frågor rörande företagsöverlåtelser, konkurs, internationella samarbeten samt i civilrättsliga frågor.

Martin Edvard bistår även klienter i civilrättsliga frågor bl. a. avseende restaurangöverlåtelser, hyra, fastighetsköp, konsumentköp, fordringar, vårdnadstvister samt migrationsrätt m.m.

Martin Edvard har arbetat som nämndeman mellan 2006-2010 på tingsrätten och i förvaltningsrätten.

Martin Edvard talar engelska, bengali och hindi.