olgarosenqvist
Olga Rosenqvist, Associate

olga.rosenqvist@attorney.se

Master of Laws (LL.M), jurist kandidatexamen, Stockholms Universitet (2013)

Olga har förutom Svensk juristexamen även juristexamen från Ryssland.

Olga Rosenqvist företräder klienter i tvister samt biträder Attorneys övriga jurister. Olga Rosenqvist arbetar med civilrättsliga frågor; framförallt arbetstvister, skadeståndsärenden, fordringstvister och vårdnadstvister. Olga Rosenqvist har erfarenhet av förhandlingar med fackföreningar och organisationer.

Olga Rosenqvist har också arbetat med reklamationsärenden inom reseindustrin, på uppdrag av Attorney i samarbete med det tyska företaget RefundMe, som omfattade alla de nordiska länderna.

Olga Rosenqvist har arbetat som bolagsjurist under större delen av sitt arbetsliv, både i Sverige och i Ryssland. Som bolagsjurist täcker hon de flesta juridiska frågor, men huvudsakligen internationell och svensk avtalsrätt, varumärkesrätt, marknads- och konsumenträtt och hon har även erfarenhet av arbets- och migrationsrättsligafrågor.

Olga Rosenqvist blir även förordnad som offentligt biträde och åtar sig uppdrag i ärenden hos Migrationsverket.

Olga Rosenqvist talar flytande svenska, ryska och engelska.