Peter Landgren, Senior Associate

peter.landgren@attorney.se

Juris kandidatexamen, Stockholms Universitet 1983

Peter Landgren har stor erfarenhet av ett brett spektrum av privat- och affärsmässiga frågor och därtill relaterade juridiska problem. Han hanterar tvistemål, avtal, företagsrekonstruktioner, ackord, frågor om riskkapital och joint ventures.

Som jurist och klientens samtalspartner hanterar Peter Landgren samtliga frågor som är relaterade till företagets juridik och utvecklingsbolags komplexa beslutsfattande.

Peter Landgren åtar sig dessutom komplicerade civilrättsliga fall, där såväl de mänskliga som de juridiska frågeställningarna är komplexa.

Både innan och under sitt arbete i Attorney har Peter Landgren arbetat som inhyrd ”problemlösar-VD” i en mängd privatägda, noterade och publika små och medelstora företag bl a i Sverige, Tyskland, Danmark, USA och senast i Hong Kong.

Dessa sina erfarenheter förmedlar Peter Landgren numera genom sitt engagemang i Attorney och för Attorneys klienter, men även som internationell föreläsare i Management Centre Europe i Bryssel samt i American Mangement Association.