Tihna Ivarsson, Receptionist

receptionen@attorney.se

Som receptionist på Attorney är Tihna Ivarsson den första av Attorneys medarbetare som klienterna kommer i kontakt med.

Till hennes arbetsuppgifter hör att värdera vem som är den mest lämpade juristen för det specifika ärendet klienten önskar få löst.

Hon hjälper även till med det administrativa och står för inköpen till kontoret.

Tihna Ivarsson är dessutom cidesco-diplomerad och har innan hon började arbeta på Attorney arbetat som hudterapeut.