Internationellt

Attorney är verksamt internationellt med förgreningar i Tel Aviv, London, Hong Kong och Hanoi.

Asien är just nu en av världens mest expansiva och spännande marknader och handeln med Norden ökar lavinartat.

Tack vare Attorney:s stora internationella kontaktnät kan våra klienter få hjälp med juridiska problem över hela världen och även anlita oss som kulturella brobyggare och förhandlare. Du som företagare kan få all rådgivning du behöver för att utforska och driva dina investeringar utomlands.

Vi kan också bidra med stor erfarenhet och lokalkännedom som kan vara till ovärderlig hjälp vid etableringstillfället.

Den internationella utblicken har gjort oss bättre på att tänka i nya banor och hitta innovativa lösningar eftersom vi verkar på marknader som är annorlunda än vår egen. För oss är ingen stig för bred eller för smal att vandra.