Privatjuridik

På Attorney hanterar vi frågor inom Privaträttens område som exempelvis Familje- och Förvaltningsrätt. Vi tar hand om allt ifrån mindre ärenden till avancerade juridiska frågor i komplicerade situationer.

Vi finns till hands som både stöd och rådgivare och agerar som ditt ombud vid förhandling, tvist och rättegång, samt i diverse ärenden gentemot olika myndigheter.

Attorney arbetar med stor integritet samt diskretion och personligt engagemang och sätter alltid klienten i främsta rummet vilket vi kan utan begränsningar.

Vi är lyhörda för dina behov, funderingar och önskemål. Vårt arbete bygger både på vår kompetens och på den personliga relationen. Gemensamt kan vi hantera de tuffa beslut som uppkommer i samband med tvister, rättegångar och förhandlingar.

Vi är medvetna om att rättsliga processer kan bli dyra, så första personliga mötet är gratis, och vi förmedlar Rättshjälp och Rättsskydd.