Hjälp med Privatjuridik ! Ring 08 665 35 70

Vi hjälper Dig med alla frågor inom Privaträttens område som exempelvis Familje- och Förvaltningsrätt och alla tvister i Domstol.

Vi tar hand om allt som du kan drabbas av exempelvis ärenden om Tillstånd till avancerade Juridiska frågor i komplicerade situationer rörande Vårdnad, Arv och Migrationsrätt.

Vi finns till hands som både stöd och rådgivare och agerar som ditt ombud vid Förhandling, Tvist om pengar och givetvis i Rättegång, samt i diverse ärenden gentemot olika Myndigheter.

Vi arbetar med stor Integritet samt Diskretion och personligt engagemang och sätter alltid Dig som klient i främsta rummet vilket vi kan utan begränsningar.

Gemensamt kan vi hantera de tuffa beslut som uppkommer i samband med tvister, rättegångar och förhandlingar.

Vi är medvetna om att rättsliga processer kan bli dyra, så vi förmedlar Rättshjälp och Rättsskydd.

Ring oss på 08 665 35 70 så kan vi boka ett möte för att tillsammans försöka hitta en lösning på dina problem. Första 30 minuterna är gratis om vi kan hjälpa dig !

Välkommna till Attorney !